Vardagen

Att cykla i trafiken

Att cykla i trafiken

Att cykla i trafiken

Ska du cykla i trafik, till exempel i en storstad, ställs det höga krav på att köra korrekt och att utrustningen, till exempel din cykellampa, fungerar som den ska. Även om det är viktigt att man cyklar korrekt och att cykeln är i bra skick, bör man fortfarande också ha roligt och uppleva att det är smidigt att ta cykeln, även i en större och vältrafikerad stad. Som vanligt gäller det att hålla bra koll på sin väjningsplikt, och att ta hänsyn till andra, även när man inte har väjningsplikt.

Se upp för bussar

Det är viktigt att vara försiktig när man kör i närheten av bussar. Busschaufförer har en död vinkel där det är mycket svårt för dem att få bra sikt, även om de skulle vrida på huvudet. Dessutom kan bussarna ibland vara smockfulla med passagerare, och då kan det vara svårt för chauffören att titta snett bakåt på sin högra sida.

Försök därför att alltid ligga bredvid bussen så att chauffören ser dig. Idag har många bussar utmärkta på utsidan var deras döda vinkel finns – just för att cyklisterna ska kunna färdas säkrare. Särskilt försiktig bör du vara om bussen ska svänga höger och du ligger på höger sida om den. Har du bra cykelbelysning skulle det, i en nödsituation, kunna bli enklare för chauffören att notera dig. Se dock till att inte ligga i chaufförens döda vinkel, oavsett hur bra cykelbelysning och utrustning i övrigt du har.

Cykelpassager

I större städer kan det finnas ganska gott om cykelpassager. De kan anges med vägmarkeringar och är till för både cyklister och mopedister (om mopeden är klass 2). Ofta är passagerna upphöjda, men de kan liga gärna vara utformade på andra sätt. Den anses vara bevakad om det finns trafiksignaler som styr trafiken (eller en polisman).

Vid övergångsställen

Många cyklister cyklar över övergångställen, utan att gå av och leda cykeln över. Gör man detta kan man inte räkna med samma hänsyn av bilisterna, eftersom väjningsplikten gäller just för gående. Med det sagt bör folk stanna ändå, men det uppfattas som hänsynsfullt av många att man kliver ner från cykeln och leder den över – då gäller samma regler för dig som för gående.

Kom ihåg att om du ändå väljer att cykla över vägen har du väjningsplikt för både gående och fordon. Något annat att tänka på är att bilisterna kanske inte direkt är beredda på att det kommer en cykel farandes över vägen. De kan bli lite förvånade när de upptäcker dig – även om du har bra cykelbelysning och syns väl i övrigt.