Vardagen

Träning

Människan har i alla tider tränat, även om man till en början inte talade om konceptet träning som vi idag använder det. Förr var naturligt och nödvändigt att träna för att överleva. Snabbhet och styrka krävdes i jakten på mat och uthållighet för att bruka jorden. I dagens industriella samhälle ställs inte dessa fysiska krav för vår överlevnad och just därför har träning nog aldrig varit så viktig som nu.

Träning förr och nu

Under 1600-1700-talet var kroppsarbete naturligt för den stora majoriteten. Endast adeln hade tid till att träna med syfte att bygga muskler och estetisk träning var för dem ett sätt att påvisa sin höga ställning i samhället. Den stora förändringen kom med industrialiseringen och urbaniseringen under 1800-talet. Nu började vanligt folk i allt högre grad träna med syfte att förbättra sin hälsa. Idag är vi medvetna om träningens goda effekter och nödvändigheten att ta hand om våra kroppar. Trots det är det har det aldrig funnits så många som lider av hälsoproblem till följd av inaktivitet som idag.

Att man i Sverige idag talar om övervikt som en folksjukdom är alarmerande. När var femte barn och nästan hälften av alla vuxna väger mer än vad som är hälsosamt så är det trots allt ett faktum. Att vi äter sämre och rör oss mindre är de faktorer som måste ses som orsak till denna folksjukdom, vilka man glädjande nog har all möjlighet att förändra.

Oändliga träningsmöjligheter

Dagens utbud av träningsformer verkar oändliga. Det finns helt enkelt något för alla. Oavsett om du är en person som motiveras och presterar bäst genom gruppträning eller om du helst tränar ensam, och oavsett om du har resurser i form av tid och pengar så kan du träna. Det enda som krävs är viljan. Ta trappan, lämna bilen hemma är en start för den otränade med knappa resurser. Kampsport, fotboll, aerobics är alternativ för den med resurser som gärna tränar tillsammans med andra och simning och löpning kan passa ensamtränaren.