Vardagen

Om vårdbemanning och hur det fungerar

Om vårdbemanning och hur det fungerar

Om vårdbemanning och hur det fungerar

En sjukvårdsutbildad person kan arbeta inom vårdbemanning och olika typer av vårdinstanser kan ha nytta av det. För den utbildade kan det vara en väg till ett mer flexibelt och varierande arbetsliv och för vårdinstanserna ger det möjlighet att fylla ut tomma platser – där och när det behövs.

Kort om vårdbemanning

Vårdbemanning innebär, enkelt förklarat, att olika typer av vårdutbildade arbetar på uppdrag i stället för att ha fasta anställningar. Olika typer av vårdinrättningar kan hyra in den kompetens som behövs – både under korta och långa perioder. Det är ett bemanningsföretag som anställer vårdpersonalen och listar dom tillgängliga uppdragen som kommer in från olika vårdinrättningar – som kan bestå av vårdcentraler, sjukhus och privata kliniker.

Bemanningsföretagen inom vårdsektorn arbetar bland annat med uthyrning av:

  • Läkare
  • Sjuksköterskor
  • Socionomer
  • Arbetsterapeuter

Även läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal med specialistkompetenser kan arbeta för ett bemanningsföretag. Arbetsuppgifterna är samma men arbetsplatserna och uppdragen varierar.

Så fungerar det

Vårdbemanning består av tre delar – vårdutbildade och vårdinstanser samt ett bemanningsföretag som utgör själva navet mellan dessa. Bemanningsföretaget rekryterar vårdutbildade och fungerar på sätt och vis som deras arbetsgivare. Företaget sköter kontakten med olika typer av vårdinrättningar som har behov av personal och lägger ut tillgängliga uppdrag i en portal, vilka dom olika vårdutbildade sedan kan välja bland.

För läkare, sjuksköterskor och andra vårdutbildade

Läkare, sjuksköterskor och andra vårdutbildade kan arbeta inom vårdbemanning, vilket i praktiken innebär en anställning hos ett bemanningsföretag i stället för hos en ”vanlig” arbetsgivare.

Det brukar finnas gott om uppdrag att välja bland, nästan oavsett yrkesroll, och arbetssättet innebär stor frihet och flexibilitet, eftersom den anställda själv väljer uppdrag utifrån krav och önskemål – till exempel utifrån ort. Med hjälp av en personlig kontakt hos bemanningsföretaget går det dessutom att få hjälp att hitta lämpliga uppdrag, just utifrån vilka personliga önskemål som finns.

För vårdinrättningar

Sjukhus, hälsocentraler, privata kliniker och andra vårdinrättningar kan ha nytta av vårdbemanning vid många olika tillfällen. Det kan till exempel vara under en period med mycket sjukfrånvaro bland ordinarie personal och där det finns ett akut behov av extra personal.

Det kan vara under längre sjukskrivningar, föräldraledigheter eller tjänstledigheter. Det kan också finnas behov av en speciell kompetens under en viss period men utan att det finns utrymme att anställa någon. Kort och gott är det en enkel och flexibel lösning även för olika typer av vårdinrättningar.