Vardagen

Gå en medicinsk yogautbildning – hjälp andra att självläka

Gå en medicinsk yogautbildning – hjälp andra att självläka

Vill du lära dig allt som är värt att veta om yogautövande i medicinskt syfte? Genom att gå en medicinsk yogautbildning kan du tillskansa dig denna kunskap och utbilda dig själv i ämnet. Du får tillgång till verktyg för självläkning som du sedan kan applicera på såväl individer som grupper. Läs vidare för att få mer information om denna spännande utbildning!

Vad innefattar en medicinsk yogautbildning?

En medicinsk yogautbildning innefattar vanligtvis dessa delar och fler därtill:

  • Lära om individanpassade råd samt sådant som skolmedicinen utelämnar kring självläkning.
  • Självläkningsverktyg som baseras på forskning, vilka du kan sprida till företag, grupper och individer.
  • En utbildning som baseras på funktionsmedicin och som omformar ditt perspektiv på ämnet.

Om du vill kunna göra en verklig skillnad på samhällsnivå är därmed en medicinsk yogautbildning att föredra. Detsamma gäller också om du vill bli en viktig del i den framtida friskvården och hälsovården.

Själva utbildningsprogrammet är dock mer omfattande än vad som beskrivs här. Vi rekommenderar därför att du klickar dig vidare till en anordnare av dessa utbildningar för att läsa mer om utbildningen!

Vägled andra att hjälpa sig själva

Som du säkert redan känner till är det väldigt helande och terapeutiskt att utöva yoga. Det finns en hel drös med hälsofördelar som du kan dra fördel av genom att göra detta. Men däremot är medicinsk yoga fortfarande ett ganska okänt begrepp för den breda massan av utövare. Vad begreppet innefattar är dock att yogapositioner och andra delar av yogan används för att förbättra den övergripande hälsan och välbefinnandet hos utövaren.

Man kan se det som att denna målinriktade yoga ser till kroppen på ett holistiskt sätt. Den involverar såväl den fysiska aspekten som den mentala och den känslomässiga. Det handlar därmed om så mycket mer än att enbart stretcha och att röra sig på ett visst sätt.

Du kan dessutom med fördel gå en medicinsk yogautbildning som även involverar livsstilskunskap, näring och kost. När du väljer att göra detta får du alla de redskap som du behöver för att lära dig att vägleda andra att hjälpa sig själva!