Vardagen

Att använda övervakningskamera inom ett hemlarm

Att använda övervakningskamera inom ett hemlarm

Att använda övervakningskamera inom ett hemlarm

Hemlarm brukar innefatta ett par rörelsedetektorer med inbyggda kameror som aktiveras vid larm. Men dessa ger enbart ett skydd inomhus och aktiveras enbart när ett larm går. Allt fler företag som erbjuder hemlarm börjar nu även erbjuda övervakningskamera med konstant streaming– vilka fördelar har dessa?

Konstant övervakning ute eller inne

Övervakningskamera kan användas som ett komplement till befintligt hemlarm. Dessa används för att skapa konstant övervakning och tillgänglighet till video till de som äger larmet. De ska alltså inte förväxlas med rörelsedetektorer med kameror som aktiveras vid larm.

Via larmbolagets app går det att direkt se vad kamerorna filmar, dygnet runt. De kan även kopplas in till larmbolaget larmcentral men de som jobbar där får enbart tillgång till materialet utifrån de inställningar som ägaren har.

  • Tillgång till film 24/7
  • Integrerat i larmappen
  • Finns både för inomhus- och utomhusbruk

Övervakningskamera inomhus eller utomhus

Det är en väsentlig skillnad på att montera en övervakningskamera inomhus eller utomhus. Inomhus behöver inte några speciella regler följas. Du kan sätta upp dem var som helst och hur många som helst. Detta så länge som de inte filmar ut genom fönstret då utomhusreglerna börjar gälla.

Utomhus får övervakningskamera sättas upp så länge som de enbart filmar på den egna gården. I detta fall gäller samma regler som när de är uppsatta inomhus även om skyltar bör sättas upp som påvisar denna övervakning. Kommer kameran att filma allmän mark behövs däremot ett tillstånd från Datainspektionen sökas.

För att reglerna för privatpersoner ska gälla krävs även att övervakning inte sker i kommersiellt syfte eller för att användas i exempelvis inom en förening som du är medlem i. Det finns även krav på att övervakningen har ett tydligt syfte till det boende som det sker vid. Genom att ha ett hemlarm finns generellt en orsak till att även ha en övervakningskamera.

Koppla samman mot larmoperatör för extra säkerhet

Övervakningskameror kan användas för andra syften än enbart säkerhet mot inbrott och skadegörelse. Det kan vara en säkerhet för att se att hunden mår bra eller liknande. Det finns alltså inte alltid en självklar orsak till att koppla dessa till ett larmbolag. Men är det säkerhet som efterfrågas finns stora fördelar med denna koppling.

I detta fall kan larmoperatörerna ta del av allt material direkt när ett larm aktiveras. Du kan när som helst se vad som filmas via appen men operatörerna får enbart tillgång det vid larm.