Vardagen

Vikten av regelbunden hälsokontroll

Vikten av regelbunden hälsokontroll

Precis som du tar din hund eller din bil på “rutinkontroller”, så kan du själv gå på en hälsokontroll. Tidigare rekommenderades det att gå varje eller vartannat år för att ta olika prover för att kunna upptäcka sjukdomar I tid. Men i numera vet man att det inte riktigt går att upptäcka sjukdomar på det sättet. För att kunna kolla hela kroppen för eventuella sjukdomar i tidigt skede, krävs fler variation av prov än vad man gör regelbundet. Dessutom kan en påbörjad sjukdom även vara i ett startskede, men inte tillräckligt utvecklad för att faktiskt synas i proverna. Så vad kan du göra för att kontrollera din hälsa regelbundet?

Drop-in

Det finns flera husläkarmottagningar i Stockholm där du kan besöka akutmottagningen, som ofta är på morgontimmarna. Om du har några symptom eller besvär som du är oroad över kan detta vara ett bra ställe för att få svar på detta. I samband med att du berättar till läkaren om din oro, kan du berätta om din familjs sjukdomshistorik och annat som kan vara viktigt för att avgöra vad som kan vara bra att kolla upp när du är där. Självklart påverkar även din aktuella livsstil din hälsa. Hur ofta motionerar du? Vad äter du? Röker du? Med rätt information kan du kontrollera hälsorisker mer inriktat.

Standard-kontroller på läkarbesök

När du går på ett läkarbesök, och läkaren undersöker dig för dina besvär, är det standard att de i samband med detta även kollar blodtryck, hjärtslag och lungor. Med dessa kontroller kan eventuella avvikelser upptäckas. Men har du inga vidare symptom, är det inget som kollas upp i samband med läkarbesöket. Besök din läkarmottagning där du bor i Stockholm.

Kontrollera hälsan genom blodprov

Genom att kolla dina blodvärden kan du upptäcka om du ligger i riskzonen för sjukdomar, eller om du redan har olämpliga värden. Detta kan indikera sjukdomar som diabetes, störningar i metabolismen, vitaminbrister, sköldkörtelstörningar eller problem med njure eller lever. Genom att göra ett sådant blodprov varje år, kan du få personliga referensvärden som indikerar hur din hälsa utvecklas årligen. Det kan vara bra för att spåra sin egen livsstil och vanor. Även fast det finns standard referensvärden för vad som är normalt och inte, blir det påtagligt med analyser på dina egna värden med åren, för att se hur just din kropp utvecklas.